Izbor folija za laminaciju - plastifikaciju papira formata A4, A3 i za ID kartice

Folija za laminaciju

folija-za-id-duplo
200,00 Дин.
folija-80-mikrona-a4
1100,00 Дин.
folijaa4-100mikrona
1200,00 Дин.
a4-folija---125-mikr
1400,00 Дин.